Styrelsens sammansättning  2015:

        Ordförande: Mats Hjulström Gavlegränd 7  80325 Gävle       

        Kassör: Kristina Hermansson Åräng Växthusgatan 12   80325  Gävle   

        Ledamot: Linda Lindberg Tegmans stig 5  80325  Gävle

        Ledamot: Pontus Holdo N.Ringvägen 23  80325  Gävle

        Ledamot: Torbjörn Lundkvist  Nynäsplan 19  80325  Gävle

       

           Hem