Så här går det till.

                Kontaktombudet för ditt kvarter vill komma i kontakt med dej. Antingen kan du eller han/hon tar kontakt. Detta är första steget. Då får du uppge det mobiltelefonnummer som du vill använda för denna verksamhet. Du får då också en liten muntlig genomgång av hela projektet. När ni sedan är överens kommer ditt kontaktombud att "Bjuda in dej i gruppen". Detta sker genom att han/hon skickar ett SMS till dej. I detta SMS står det att du är välkommen in i gruppen samt gruppens namn, t.ex. Norrtull 11 samt ditt nummer till gruppen. Du skall nu spara detta i din telefonbok som en kontakt. Du skall se till att kontaktens namn är gruppnamnet och att dess nummer är det nummer som står i inbjudningsmeddelandet. I meddelandet står också vilka övriga medlemmar gruppen har för närvarande. Nu kommer vi till användandet av denna finess.

                            Vi tänker oss att du är ute och går i området och ser något som inte är helt normalt, kan vara en obekant bil som "stryker" i området. Ta fram din mobil och skriv ett SMS: "Skum bil på Lexegränd".

Bläddra fram namnet på din kontakt/grupp i din adressbok och skicka SMS-et till den. Nu kommer alla som ingår i din grupp att få detta SMS, men du betalar bara för ett enda. Även ditt kontaktombud får då detta SMS och han/hon kan då vidarebefordra det till övriga grupper, och ganska omgående kan hela Nynäs fått ta del av din iakttagelse.

 

Hem