Så här ser vår organisation ut.

Nynäs villaområde består av ca 100 fastigheter fördelade på 12 kvarter.

                   Vilka skall då vara med ?

                    Även om detta projekt drivs av Nynäs Fastighetsägareförening så är alla boende i området välkomna att deltaga. Medlemmar, icke medlemmar och hyresgäster. Alla är välkomna, alla är potentiella offer för brottsligheten. Alla kan bidraga för att stoppa inbrotten. Polisen och Försäkringsbolagen stödjer och uppmuntrar denna verksamhet och den har gett resultat i många områden.

                   Vad kan vi då göra, var och en, förutom att skydda vårt eget hus med bra lås på fönster och dörrar samt eventuellt larm? Jo vi kan vara uppmärksamma när vi rör oss i området och registrera när något ovanligt eller avvikande sker. Kanske framför allt vara uppmärksamma på gästande bilar och människor som rör sig i området. Inbrott föregås oftast av rekognosering. Då vill tjuvarna inte bli uppmärksammade, fotograferade eller på annat sätt iakttagna. 

                  Vad gör man då när man gjort en iakttagelse som verkar "skum"?  Visa att ni iakttagit händelsen/besökaren, kanske ta ett kort med mobilkameran, anteckna bilnummer o.s.v.  Det vore ju också väldigt bra om man kunde meddela sina grannar om denna iakttagelse.

                  För att kunna göra detta på ett smidigt sätt kommer vi att skapa en "SMS-grupp" per kvarter. För varje grupp utses ett kontaktombud. Det finns ett system som heter  SMSgrupp. Titta gärna på länken för info, men OBS! ni behöver inte skapa någon grupp det ordnar vi i föreningen. Det är ett system för att kunna hålla kontakt inom en grupp utan att behöva skicka en massa SMS och hålla reda på en massa olika telefonnummer. Allt man gör är att svara på ett tidigare SMS man fått från sitt kontaktombud. Skriv in din iakttagelse och skicka iväg. Alla i din grupp får då detta SMS och kan hjälpa till att hålla sina ögonen öppna. Kontaktombudet kan då också välja att skicka detta meddelande vidare till övriga grupper. Trots att man får iväg meddelande till tiotalet grannar så är kostnaden endast ett SMS. Huvudkontaktombudet kan också kontakta Polisen som lovar göra "en sväng" i mån av tid.  Läs mer om hur SMS-grupperna funkar rent praktiskt för dej under rubriken på första sidan om Grannsamverkan.

Vilka är då våra kontaktombud? 

Huvudkontaktombud är Lars Wahlman 070-5123574, och kan svara på frågor angående detta projekt.

Övriga kontaktombud är:

Norrtull 7  Linda Lindberg  076-1173618        10 medlemmar

Norrtull 8                                                       25 medlemmar

Norrtull 9                                                       24 medlemmar

Norrtull 10  Bengt Ållebrand  070-2994961    13 medlemmar

Norrtull 11  Bengt Ållebrand  070-2994961     13 medlemmar

Norrtull 12  Elin Enfält  070-6489352                  2 medlemmar

Norrtull 13  Susanne Metz  070-3613135        11 medlemmar

Norrtull 14  Susanne Metz  070-3613135          4 medlemmar

Norrtull 15  Maria Stattin  070-7989919            12 medlemmar

Norrtull 16 + 18 Torbjörn Olsson  070-7972016

Väster 12                                                          3 medlemmar

 

Hem