Brottsligheten ökar i samhället, gäller tyvärr även Nynäs.

Denna rapport kom från Polisen i mitten av februari.

                                                    Hem